AulaOberta: Campus online

El nostre model d’e·learning transmet el coneixement d’una manera pedagògica, oberta, flexible i lliure, entenent la llibertat com l’accés a la formació sense restriccions de temps, indret o sistema informàtic.

Aprendre per a la societat del coneixement…

AulaOberta és una de les plataformes virtuals de major implantació en el mercat actual.  Es tracta d’una potent eina que facilita:

  Aprenentatge dels continguts

  Assoliment d’objectius formatius

  Interactivitat entre tots els elements

L’accés a:

  La creació de cursos
  Comunicació multidireccional
  Seguiment exhaustiu del curs/grup d’alumnes i seguiment individual
  Estadístiques de connectivitat, percentatges d’assoliment i resultats,…

Accés AulaOberta
Analitzem les necessitats del client i desenvolupem les solucions adients

El nostre objectiu: Donar solució als seus projectes de formació e·learning

 

Creem solucions específicament dissenyades i desenvolupades per a la seva empresa o institució, cobrint a la perfecció qualsevol necessitat formativa. Per aquest motiu, els nostres professionals dediquen gran esforç a la confecció de continguts didàctics i pedagògics, utilitzant recursos gràfics, visuals i intuïtius i elaborant exercicis i exemples basats en la realitat del seu lloc de treball.

Orientem els nostres clients vers el mètode que millor s’adapta a les seves necessitats i objectius:

•    Blended learning per a quan requerim solucions mixtes – presencial i online.

•    Learn by doing per a solucions 100% de formació e·learning.

Continguts dinàmics i adaptats a les característiques dels alumnes i del curs

L’èxit de la formació e·learning recau en gran part en l’estructura i modelització dels continguts. Per aquest motiu, l’equip de Gesem analitza el contingut, els alumnes a qui va dirigit, els objectius de formació…, per tal de dissenyar i adaptar els continguts a les especificacions de cada situació.

El tàndem format entre el client i Gesem s’orienta cap a l’èxit per tal de confeccionar els continguts idonis, concrets i necessaris per solucionar una mancança formativa:

    Experts de la pròpia empresa poden generar continguts

    Experts de Gesem podem crear continguts adaptats a les necessitats d’empresa

Per a finalment fer una adaptació gràfica, dinàmica, pedagògica…,

amb recursos gràfics que facilitin l’adquisició i comprensió del contingut.

 Virtualització de continguts formatius

Gesem col·labora amb diferents empreses per tal de virtualitzar continguts formatius i adaptar-los a les necessitats del client.

D’aquesta manera, Gesem ha participat en formacions internes i amb format e·learning per tal de donar una solució adient a les necessitats formatives:

  • Anàlisi dels continguts
  • Adaptabilitat dels continguts segons perfil d’alumne, necessitats del client i temàtica
  • Utilització de noves tecnologies per a l’adaptació de continguts
Portfoli de projectes
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •