Negociació per a la prevenció de conflictes

Negociació per a la prevenció de conflictes

Planificar i portar un procés de negociació d’una manera realista i efectiva, cuidant els interessos de tots plegats, genera acords “guanyar-guanyar” i salut al funcionament d’equips i organitzacions. Dins aquest curs, la formació està orientada a l’adquisició d’actituds i habilitats com a negociador incloent tàctiques específiques, així com millorar la gestió de les emocions pròpies i dels altres, així com, poder identificar les diferents estratègies i tècniques de negociació i aplicar-les amb criteri en els diferents contextos.

Objectiu general
 • Planificar i portar un procés de negociació d’una manera realista
Objectius específics
 • Conèixer els principis bàsics de la negociació i la gestió de conflictes.
 • Identificar les diferents estratègies i tècniques de negociació i aplicar-les amb criteri en els diferents contextos.
 • Dominar les fases i estructura de la negociació i ser capaç de planificar un procés de negociació d’una manera realista.
 • Adquirir actituds i habilitats com a negociador incloent tàctiques específiques, així com millorar la gestió de les emocions pròpies i dels altres.

Programa

Mòdul 1: Nocions conceptuals

 • Què entenem per negociació?
 • Com reconèixer un conflicte?
 • Alternatives a la negociació (ADR’s) Conciliació, Arbitratge, Judici, Teràpia, Orientació i Mediació

Mòdul 2: Definició i característiques del conflicte

 • Estructura del conflicte
 • Causes i efectes del conflicte
 • Tipus de Conflictes

Mòdul 3: A qui pertany el conflicte?

 • El problema és meu: Saber Confrontar
 • El problema és seu: saber escoltar
 • El problema és dels dos: Saber Negociar

Mòdul 4: Tipus d’estratègies de negociació

 • Negociació distributiva
 • Negociació amb criteris objectius

Mòdul 5: Estratègies i actituds per afrontar els conflictes

 • Estils de comunicació per a negociar: conciliador, competitiu, negociador, i estil col·laboratiu
 • Com utilitzar la nostra intel·ligència emocional per negociar
 • Percebre, expressar, regular i comprendre las emociones.
Metodologia
 • La metodologia utilitzada està basada en l’aprenentatge actiu a través de l’experiència i es fonamenta en:
  • Paper actiu de l’alumne en el desenvolupament del seu aprenentatge.
  • Realització d’activitats grupals i/o individuals on es treballen experiències personals dels participants.
  • Rol facilitador del formador, que indueix al grup a visualitzar la rellevància dels coneixements, actituds i habilitats treballats, al seu entorn professional.
  • Potenciació del clima de debat a l’aula.

Dades del curs

Durada: 20h
Modalitat: Presencial
Material: Manual
Continguts: A mida

Descarregar programa de curs

93 459 30 86
Gran Via de les Corts Catalanes, 645
3a Planta | 08010 Barcelona

Altres cursos relacionats

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •