Gestors de Xarxes Socials

Solució formativa

Plantegem una solució modular que capaciti els encarregats de les xarxes socials a millorar l’ús i l’aplicació de les estratègies concretes de la seva organització.

L’itinerari es compon de sis tallers competencials, un pla d’actuació a la xarxa i unes sessións de tutoria per guiar els assistents en l’elaboració dels plans d’actuació.

 • Ha de treballar la transferència i aplicació clara de coneixements en el lloc de treball mitjançant el desenvolupament d’una pràctica.
 • També ha de permetre visualitzar el ROI o retorn de la inversió.

Dades del curs

Durada: 40h (formació) + 10h (tutories)
Modalitat: Presencial
 Material: CD / Materials Cloud
 Continguts: A mida

L’itinerari està format per:

Tallers de desenvolupament

Pla d’actuació a la xarxa

Tutories

Es tracta de 6 tallers sobre competències digitals relacionats entre si i units amb el fil conductor de l’elaboració final d’un pla d’actuació.

Cada participant haurà de realitzar un treball d’integració, transferència i aplicació en el lloc de treball. Per aquest motiu, es planteja realitzar un treball que reculli el pla d’actuació a la xarxa (PAX) de cada participant en el seu lloc de treball, en el seu dia a dia, en el seu equip, etc.

Sota la supervisió de dos consultors cada participant disposarà d’unes sessions de tutoria presencials i col·lectives i un servei de suport i assessorament online. Els consultors ajudaran i donaran el suport necessari  per a l’elaboració i aplicabilitat del seu PAX, comentant els esborranys, valorant els continguts dels plans, fent  seguiment individualitzat, etc.

Continguts del programa:

 • La nova comunicació digital en la Web 2.0
 • Identitat digital i reputació online
 • Les xarxes socials: característiques, oportunitats i riscos
 • La figura del community manager i la multitasca
 • Eines per a la gestió i planificació
 • Cerca d’informació
 • Planificació i gestió de continguts
 • Curació de continguts
 • Estratègies a les Xarxes Socials: El Pla Social Media.
 • Elaboració d’un Pla Social Media.
 • Objectius a l’Administració Pública
 • Identitat digital i reputació online
 • Com gestionar la reputació online: monitorització
 • Prevenció i actuacions en cas de crisi de reputació online
 • Bones pràctiques i casos d’estudi
 • Comunicació a Facebook
 • Privacitat i seguretat
 • Factors d’influència i millora de resultats
 • Gestió d’errors a pàgines
 • Definició i seguiment d’objectius
 • Bones pràctiques i casos d’èxit
 • Promocions, anuncis i campanyes
 • Mètriques a tenir en compte
 • Comunicació a Twitter
 • Optimització de perfils i comptes
 • Privacitat i seguretat
 • Twitter des de la web
 • Eines de gestió i monitorització: Hootsuite
 • Promocions, anuncis i campanyes
 • Twitter analytics
 • Estratègies de continguts a Instagram
 • Optimització i bones pràctiques a Instagram
 • Flickr com a font d’informació
 • Optimització del compte i grups a Flickr
 • Youtube: optimització del canal
 • Optimització de continguts
 • Posicionament
 • Youtube analytics
 • Bones pràctiques
 • Decàleg de bones pràctiques
 • Recursos

Impartició del curs

Professorat llicenciat o diplomat amb un mínim de 5 anys d’experiència impartint formació a  Empreses públiques i privades.

Avaluació i auditoria

Test de l’equador: En el transcurs de l’acció, els participants poden expressar l’opinió que fins al moment tenen d’aquesta. Això permet millorar l’efectivitat de l’acció formativa.

Test d’avaluació final de la satisfacció dels participants al curs. Aquest qüestionari, procedimentat i acreditat segons les normes de qualitat, és complimentat pels alumnes d’una manera totalment anònima.

Informe final del professor amb tabulació dels test de valoració. Una vegada finalitzada l’acció formativa,  Gesem elabora un informe de resultats, indicant la valoració dels diferents punts rellevants de l’acció formativa

Qualitat ISO 9001

A Gesem hem implementat i certificat el nostre sistema de qualitat basat en la norma  UNE-EN-ISO 9001, a través del Applus i acreditats per l’ENAC amb codi EC-0591-01. Tota la metodologia d’actuació formativa de Gesem esta fomentada en les directrius del sistema de qualitat ISO 9001:2008.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •