Educació 4.0, el futur de les noves tendències educatives

Educació 4.0, el futur de les noves tendències educatives

L’ educació 4.0 és un concepte molt innovador que ha nascut arrel del concepte de indústria 4.0. Pretén dissenyar i fomentar un concepte educatiu centrat en les necessitats i característiques de cada individu.
Avui parlarem del concepte d’ educació 4.0 i tot el que aquest suposa.

Educació 4.0: Què és i quins objectius té?

L’educació 4.0 va molt més enllà de ser un mètode d’ensenyament o aprenentatge. Es tracta d’una visió molt innovadora dels recursos i tècniques d’aprenentatge utilitzats pels alumnes.
L’educació 4.0 té característiques semblants a la indústria 4.0, com per exemple: major flexibilitat, rapidesa i eficàcia durant qualsevol procés de producció. 

Per tant, l’educació 4.0, què pretén aportar?

Unes tècniques d’aprenentatge molt més flexibles i personalitzades per a cada alumne, en funció dels interessos i necessitats de cadascú. També pretén que als alumnes els sigui possible seguir un ritme d’aprenentatge individual. Aquests van en funció dels seus coneixements i la seva edat. Per últim, l’educació 4.0 té com a característica principal el feedback constant. Els consells i crítiques objectives són un element clau per al desenvolupament i aprenentatge individual de cada persona.
Per tant, l’educació 4.0 té com a objectiu un aprenentatge basat en les necessitats de cada alumne pel que fa al ritme i al contingut.

Educació 4.0: com es pot dur a terme?

L’ educació 4.0 és quelcom molt important avui en dia. Cada vegada hi ha més competència laboral. Per aquest motiu, aquest model d’ensenyament permet un aprenentatge basat en les necessitats de cada persona.
Aquestes són algunes de les tendències que estan guanyant més popularitat en relació a l’ educació 4.0 posada en pràctica.
# Aprenentatge i ensenyament personalitzat
Per tal que l’educació 4.0 sigui possible, és essencial que els mètodes educatius utilitzats tinguin en compte les necessitats i preferències de cada estudiant en particular. És imprescindible que les tècniques utilitzades puguin ser adaptades a les habilitats de cada persona.
# Eines d’aprenentatge digital
Les eines d’aprenentatge digital són un dels elements clau de l’ educació 4.0. Aquesta es basa en unes tècniques que pretenen fomentar un aprenentatge flexible. Per aquest motiu, és important que els alumnes comptin amb les eines necessàries per aprendre en tot moment, i que puguin accedir-hi des de qualsevol lloc.
# Experiència pràctica
L’experiència és quelcom imprescindible avui en dia. L’educació 4.0 defensa un aprenentatge que no només es basa en coneixements teòrics. També en experiència pràctica en els diversos camps d’interès de cada persona.
# Interpretació de dades
La interpretació de dades s’està convertint en una habilitat clau. És per això que l’ educació 4.0 pretén emfatitzar la part interpretativa dels nombres i les matemàtiques. És important saber realitzar càlculs, però és imprescindible ser capaç d’interpretar dades.
# Feedback i assessorament personal
Rebre feedback és una altra de les bases de l’educació 4.0. Aquest concepte es basa en un aprenentatge més aviat liderat pel propi estudiant. Per tant, és imprescindible que l’estudiant pugui dirigir-se a un mentor en cas de necessitar assessorament.
Els objectius de l’educació 4.0 són clars. Pretén crear, definir, promoure i posar en pràctica un nou model educatiu basat en l’element més important: les necessitats i preferències individuals de cada estudiant.

Jordi Llopart
Responsable de Formacions Digital 2.0
GESEM Formació i Consultoria

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •