AULAOBERTA: Campus Online

AulaOberta: Accés Campus

Usuari
Contrasenya

AulaOberta és una de les plataformes virtuals de major implantació en el mercat actual.

Es tracta d’una potent eina que facilita:

  • Aprenentatge dels continguts
  • Assoliment d’objectius formatius
  • Interactivitat entre tots els elements

El nostre model d’e·learning transmet el coneixement d’una manera pedagògica, oberta, flexible i lliure…

AulaOberta és la solució e·learning que està buscant ja que es tracta d’una plataforma especialment dissenyada per a empreses i institucions, on es poden crear cursos amb uns objectius molt concrets i on es pot realitzar un seguiment complet dels alumnes tant a nivell individual com de grup.

AulaOberta : solució e·learning

Amb la plataforma AulaOberta disposa d’una completa eina empresarial per a gestionar la formació dels seus treballadors, gràcies a l’habilitat per visualitzar , registrar i fer seguiment tant dels que aprenen com dels que ensenyen. Disposa d’eines virtuals i de comunicació molt potents per poder realitzar cursos i obtenir un alt rendiment.

Aulaoberta, gesem formació , informatica, formació,

Els nostres cursos

El disseny i l’estructura dels nostres cursos està pensada per a que:

  • L’alumne aprengui amb diversió
  • L’alumne tingui un autoaprenentatge flexible i sense barreres funcionals
  • L’alumne avaluï el seu progrés
  • L’alumne consolidi els coneixements
  • L’alumne aconsegueixi els objectius formatius

Els nostres cursos tenen una estructura molt clara i exacta, podent ser adaptada segons les necessitats i característiques del client.

Elements formatius

Tots els nostres cursos disposen d’elements formatius i d’elements de recolzament i dinamisme:

Elements formatius Elements de dinamisme
Continguts teòrics Objectius
Pràctiques Programa de curs
Qüestionari Arxius de pràctiques
Activitats Enquestes de satisfacció
Vídeos Fòrums
… …

Experiència

El 85% del alumnes inscrits han assolit els objectius de la formació

Moltes empreses i institucions confien amb nosaltres, i aquest fet està corroborat pel creixement del nombre d’alumnes formats anualment.

La nostra plataforma, el nostre mètode, la nostra experiència, la nostra filosofia,… ens porten a l’èxit de la formació a distància.

Evolucionem contínuament ja que la realitat formativa de cada empresa i cada alumne ens fa avançar.